ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಮಂಡಳೆ
Home     Jurisdiction     Approved Layouts     Hierarchy     RTI 2005     Anubandha     Font Issue?     FAQs     Contact     Sitemap     Useful Sites     Survey

Welcome to www.tuda.co.in and you are connected from 34.229.119.176 Have a great day!!

ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಇಂದೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ - Site Last Modified Date

ನಮ್ಮ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 29/11/2022 ರಂದು ಇಂದೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

This website is last updated on 29/11/2022 TUESDAY @ 7:15 AM

Thank you for visiting us

 

ಟೆಂಡರ್, ಹರಾಜು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು - Tenders, Auctions and other Announcements

 
 
Welcome to Official Website of TUMKUR URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY, TUMAKURU. KARNATAKA. INDIA. |
Home You are here: Home Page Board of Members

MASTER PLAN 2031 - DOWNLOAD HERE

Government Orders  Related to TUDA Master Plan


ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು - Latest Files additions & Recent Layout Approvals

ನಾಗರೀಕ ಸೌಕರ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ - Oct 2022

ಪಡೆಯಿರಿ - Get it here

ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ (Sept 2022 - Revised)

ಪಡೆಯಿರಿ - Get it here

ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ (Sept 2022)

ಪಡೆಯಿರಿ - Get it here

Honnehally Sy No 46 -1A4, 1A5

ಪಡೆಯಿರಿ - Get it here

Honnehally Sy No 46 -1A2, 1A3

ಪಡೆಯಿರಿ - Get it here

ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆಗಾಗಿ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ 30-08-2022

ಪಡೆಯಿರಿ - Get it here

ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ, ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ (July 2021)

ಪಡೆಯಿರಿ - Get it here

ಮೆಳೆಕೋಟೆ-ವೀರಸಾಗರ-ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ

ಪಡೆಯಿರಿ - Get it here

ಮೆಳೆಕೋಟೆ - ವೀರಸಾಗರ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಹರಾಜು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಕಾಶೆ

ಪಡೆಯಿರಿ - Get it here

Melekote - Veerasagara RSS Corner Sites Auction Notification (June 2020)

ಪಡೆಯಿರಿ - Get it here
     

  Last Updated on Thursday, 21 January 2021 14:45
   
     

  Link to TUDA GALLERY


  • Category: Development of Parks
  • Hits: 70142
  • Description: TUDA has developed Parks at Various Layouts and Tumkur Amanikere


  Content View Hits : 494497
  Top

  Site Disclaimer

  The website has been designed based on the information available at the Office of the Tumkur Urban Development Authority, Tumkur (TUDA) and the Concerned Sections / Deptartments. All the contents of this website are owned by the respective Sections of TUDA and made available to public for general information or use. While every care has been taken to ensure the accuracy of information furnished in this website, we shall be obliged if errors / omissions are observed and may brought to our notice so that the concerned departments are contacted for carrying out the corrections / updations.

     

  Bookmark us

  Copyrights 2010-19. All rights reserved by Tumkur Urban Development Authority (TUDA) Tumkur. None of the content of this website may be reproduced, copied, commercially used, communicated to the public or transmitted without bringing in to notice of the authority of TUDA, except for the purposes of private study, reference, research, review or education, as provided. To reproduce any information on this website for any commercial purposes other than personal use, please contact The Commissioner, Tumkur Urban Development Authority, Tumkur along with express written permission letter. When information from this website is used in any context, please reference it to the website of the TUDA, acknowledging them as appropriate.
  This Website is best viewed with 1024 x 768 screen resolution or above. Recommended Browsers: IE 7.0 and above, Google Chrome, Opera 9.0 and above, & Mozilla Firefox 3.6 and above.
  #fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def