ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
Home     Jurisdiction     Approved Layouts     Hierarchy     RTI 2005     Anubandha     Font Issue?     FAQs     Contact     Sitemap     Useful Sites     Survey

Welcome to www.tuda.co.in and you are connected from 18.232.179.37 Have a great day!!

ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಇಂದೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ - Site Last Modified Date

ನಮ್ಮ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 31/07/2023 ರಂದು ಇಂದೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

This website is last updated on 31/07/2023 MONDAY @ 11:30 AM

Thank you for visiting us

 

ಟೆಂಡರ್, ಹರಾಜು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು - Tenders, Auctions and other Announcements

 
 
Welcome to Official Website of TUMKUR URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY, TUMAKURU. KARNATAKA. INDIA. |
Home You are here: Home Page TUDA Developed Layouts

MASTER PLAN 2031 - DOWNLOAD HERE

Government Orders  Related to TUDA Master Plan


ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು - Latest Files additions & Recent Layout Approvals

Melekote - Veerasagara Residential Layout Commercial Sites Auction - March 2023

ಪಡೆಯಿರಿ - Get it here

Yellapura Sy.No33.1C 2.39 Final

ಪಡೆಯಿರಿ - Get it here

Tumkur Amanikere Sy.No.291.3 & Others Final

ಪಡೆಯಿರಿ - Get it here

Tumkur Amanikere Sy.No.260.3 & Others Final

ಪಡೆಯಿರಿ - Get it here

Tumkur Amanikere Sy.No.15.1A & Others Final

ಪಡೆಯಿರಿ - Get it here

Settihally Sy.No.5,3 1-07.12 Final

ಪಡೆಯಿರಿ - Get it here

Dibbru Sy.No.46.13 & Others Fina

ಪಡೆಯಿರಿ - Get it here

Batawadi Sy.No.54.5 1-01 final

ಪಡೆಯಿರಿ - Get it here

Basavaptna Sy.No.1.4 Final

ಪಡೆಯಿರಿ - Get it here

Arakere Sy.No.110.5 Final

ಪಡೆಯಿರಿ - Get it here
     
  ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
  Display # 
  # Web Link
  1   Link   TUDA Layouts Overall Records
  Find the documents of site request registrants at TUDA Developed / Developing Layouts, Seniority Lists and Sites Allotments list.
  2   Link   Shetty Hally Layout
  3   Link   Melekote Veerasagara Layouts - 1st Stage
  4   Link   Melekote Veerasagara Layouts - 2nd Stage
  5   Link   Kyathasandra Truck Terminal
     

  Link to TUDA GALLERY


  • Category: Development of Parks
  • Hits: 71610
  • Description: TUDA has developed Parks at Various Layouts and Tumkur Amanikere


  Content View Hits : 528540
  Top

  Site Disclaimer

  The website has been designed based on the information available at the Office of the Tumkur Urban Development Authority, Tumkur (TUDA) and the Concerned Sections / Deptartments. All the contents of this website are owned by the respective Sections of TUDA and made available to public for general information or use. While every care has been taken to ensure the accuracy of information furnished in this website, we shall be obliged if errors / omissions are observed and may brought to our notice so that the concerned departments are contacted for carrying out the corrections / updations.

     

  Bookmark us

  Copyrights 2010-19. All rights reserved by Tumkur Urban Development Authority (TUDA) Tumkur. None of the content of this website may be reproduced, copied, commercially used, communicated to the public or transmitted without bringing in to notice of the authority of TUDA, except for the purposes of private study, reference, research, review or education, as provided. To reproduce any information on this website for any commercial purposes other than personal use, please contact The Commissioner, Tumkur Urban Development Authority, Tumkur along with express written permission letter. When information from this website is used in any context, please reference it to the website of the TUDA, acknowledging them as appropriate.
  This Website is best viewed with 1024 x 768 screen resolution or above. Recommended Browsers: IE 7.0 and above, Google Chrome, Opera 9.0 and above, & Mozilla Firefox 3.6 and above.
  #fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def